a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

חֲדָשׁוֹת

(תיאור תקציר) לו לין, מנכ"ל החברה, הוזמן להשתתף בפסגה השנתית של האביזרים הרפואיים של סין בבייג'ין ב-6 במאי 2019. הוא דן עם המפעלים המובילים בתעשייה והפרופסורים של אוניברסיטת דונגואה במגמה של אביזרים רפואיים עתידיים ב- סין והחומרים הלא ארוגים החדשים.יישומים בתחום הרפואי.

nTyqdvThQyqcdEcPBkElIw

לו לין, מנכ"ל החברה, הוזמן להשתתף בפסגה השנתית של האביזרים הרפואיים של סין בבייג'ינג ב-6 במאי 2019. הוא דן עם הארגונים המובילים בתעשייה והפרופסורים של אוניברסיטת דונגואה במגמה של אביזרים רפואיים עתידיים בסין והחדשות חומרים לא ארוגים.יישומים בתחום הרפואי.


זמן פרסום: 28 במאי 2021